LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN ROOFING
Địa chỉ:
Phòng 408, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Email: info@greenroofing.vn
Điện thoại: (+84-8) 6681 7799; 3602 2856
 Fax: (08) 3815 3269
Điện thoại di động: (+84) 932 066 699
http://www.greenroofing.vn

Thông tin: Kho hàng & Trưng bày:

40 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh