Tấm Polycarbonate đặc ruột 3mm, 4mm và 5mm

Tm lợp thông minh polycarbonate đặc 3mm, 4mm và 5mm là loi tm có đ dày thp, tuy nhiên, nh đc tính chu va đp cao ca nha Polycarbonate và đ dày thp, tm lợp lấy sáng này có th d dàng được un, gia công theo biên dng thiết kế, sử dụng trong điều kiện chịu va chạm nhiều và có độ rung lớn . Và nh tính d lp đt giúp gim chi phí. Tm polycarbonate được x lí UV trên mt hoc c 2 mt tm s tăng cường kh năng chu thi tiết (trung bình trên 10 năm s dng). Mt tính cht quan trng trong tiêu chun xây xng là kh năng chng cháy, so vi những loại vật liệu khác.

Tấm lợp lấy sáng polycarbonate đặc ruột Hàn Quốc được ng dng rt rng rãi trong vi rt nhiu ng dng:
+Sn xut kính mũ bo him
+Ca bo v ca các nhà máy, nhà kho và dây chuyn sn xut
+ng dng sn xut các loi bng qung cáo trong nhà và ngoài tri
+Làm mái hiên, mái ly sáng các công trình dân dng và thương mi…Hình: ng dng Tm polycarbonate đặc ruột  cho mái ly sáng Trung Tâm Thương Mi ti Hàn Quc
Hình: ng dng Tm Polycarbonate đặc ruột dày 3mm cho Bng qung cáo ti Trm xe Bus

THÔNG TIN THAM KHẢO THÊM:

TÍNH CHẤT TẤM POLYCARBONATE ĐĂC RUỘT

TẤM POLYCARBONATE KHỔ RỘNG 2M (DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP, XỬ LÝ CHỐNG MỜ BỀ MẶT)

BẢNG GIÁ TẤM LỢP LẤY SÁNG (TẤM POLYCARBONATE)